• Gửi bài mới
  • Tìm kiếm
30분 체험수업을 받아보세요!
원하는 선생님과 실제 수업 같은 체험수업! 등록 부담은 제로
Cài đặt cá nhân
Đừng nghĩ về nó quá nhiều. Bạn có thể thay đổi nó bất cứ lúc nào.

Những người khác có thể nhìn thấy tên của bạn và theo dõi bạn.

Bản ghi âm của bạn sẽ được ẩn danh và mọi người không thể theo dõi bạn.

Chỉ bạn mới có thể nhìn thấy nó.

Model Answer
 
 
Đính kèm

Drop your files here, or click the button to the left.

Dung lượng tối đa : 0MB (Chỉ được phép đính kèm những File có đuôi được liệt kê trong danh sách. : *.*)

0 file(s) attached ( / )